Consells lingüístics‎ > ‎A‎ > ‎

-enni, -ennal

En català es poden formar paraules derivades del mot ‘any amb ‘anual’ i els sufixos -enni i -ennal:

anual                        bianual                    anualitat

anualment                 anuari                      interanual

biennal                     triennal                    quadriennal

bienni                       decenni                    mil·lenni

Els mots que contenen el conjunt de lletres ‘anual’ s’escriuen amb una sola ena, mentre que els mots que contenen els sufixos -enni o -ennal s’escriuen amb dues enes.

Mentre que ‘bianual es refereix a un esdeveniment ‘que es produeix dues vegades a l’any’, ‘biennal es refereix a un esdeveniment ‘que es produeix cada dos anys o que dura dos anys. Passa el mateix amb ‘trianual’ i ‘triennal’.

Comments