Consells lingüístics‎ > ‎A‎ > ‎

adverbis acabats en -ment

Cal fer servir amb moderació els adverbis acabats en -ment: generen construccions pesants, fan perdre riquesa i vivacitat d’expressió i poden provocar rimes desagradables quan van seguits. Alternatives possibles:

actualment: ‘avui, ‘ara, ‘avui dia

anteriorment: ‘abans

clarament: ‘de manera clara, ‘amb claredat

completament, definitivament, totalment, plenament, íntegrament, absolutament: ‘del tot

especialment, fonamentalment, principalment: ‘sobretot

freqüentment: ‘sovint

necessàriament: ‘per força

pròximament: ‘aviat

únicament, solament, exclusivament: ‘només

recentment: ‘fa poc

provisionalment, momentàniament, eventualment: ‘de moment

probablement: ‘potser

finalment: ‘per acabar

Comments