Consells lingüístics‎ > ‎A‎ > ‎

aero-

El prefix grec aéros, que vol dir ‘aire’, ha acabat formant part de paraules com ‘aeròbic’, ‘aerodinàmic’, ‘aeròdrom’, ‘aeronau’ o ‘aeroport’.

En català oriental, la e del prefix aero- sona sempre tancada; en canvi, la a i la o es neutralitzen i fan [ə] i [u], respectivament. Cal indicar, també, que quan la o és tònica, només es neutralitza la a: [ə]eròbic, [ə]eròdrom.

Comments