Consells lingüístics‎ > ‎A‎ > ‎

afectar

El complement del verb ‘afectar’ no va introduït per la preposició a. (Vegeu *a + complement directe).                        

Hisenda encara ha de retornar als contribuents uns mil milions d’euros de l’IRPF, el retard afecta uns dos milions de declaracions.

Comments