Consells lingüístics‎ > ‎A‎ > ‎

alcalde, batlle, paer en cap

Hi ha diferents maneres de dir ‘alcalde’ en el tot el domini lingüístic català:

alcalde o alcaldessa

President/a de la corporació municipal o de l’ajuntament d’un municipi. Les dues s marquen una pronúncia sorda i no sonora. Per tant, és incorrecte dir *[alkaldεza].

batlle o batle i batllessa o batlessa

Forma que utilitzen preferentment a les Illes Balears. En aquest cas la t no sona i cal pronunciar [ll-ll]: [ball-lle] o [bal-le]. És incorrecte dir *[ball-lleza], cal dir [ball-llesa].

paer

Equival a ‘regidor (una denominació més usual) i ‘paer en cap és l’‘alcalde. Tot i que aquestes formes estaven molt esteses a l’edat mitjana, actualment només hi ha dos municipis a Catalunya que les mantenen: Lleida, al Segrià, i Cervera, a la Segarra. Tot i això, conviuen amb les formes alcalde/alcaldessa i regidor/regidora.

En aquests dos municipis, s’anomena ‘paeria a l’‘ajuntament. No es neutralitzen les a i e d’aquestes denominacions en català central.

Comments