Consells lingüístics‎ > ‎A‎ > ‎

*apurar

És incorrecta la paraula *apurar (castellanisme), hem de dir exhaurir, esgotar.

No: Els jugadors van apurar fins al final.

Sí: Els jugadors van exhaurir el temps fins al final.

Comments