Consells lingüístics‎ > ‎A‎ > ‎

article personal en l'àmbit col·loquial

Les formes de l'article personal en l'àmbit col·loquial són les següents:


Central i nord-occidental:

Masculí: en/el Jordi i l'Oriol; davant dels noms masculins que comencen per vocal s'usa només l'article el apostrofat (l')

Femení: la Marta, l'Eulàlia


Baleàric: en Jordi, na Marta; n'Andreu, n'Aina


Valencià: no s'usa l'article personal davant dels noms de persona, tal com ho fa el castellà, ni en l'àmbit col·loquial ni en el formal.


Recordeu que, en qualsevol dels àmbits del domini lingüístic i en l'àmbit formal (propi dels informatius, algunes entrevistes i la web), no posem l'article personal davant dels noms de persones. 

Sí: Ens informa des de Reus Digital Josep Cartanyà.

No: Ens informa des de Reus Digital en Josep Cartanyà.


Consulteu el punt 14.2 del Llibre d'estil.


Més informació: http://www.iec.cat/SCB/QueCalSaber/QCS209.pdfComments