Consells lingüístics‎ > ‎A‎ > ‎

article salat

En un registre formal, propi dels informatius, usem els articles 'el', 'la', 'els', 'les'. En el català de les Balears, i en un registre col·loquial, propi de determinats magazins i sèries de ficció, usem l'article salat:

Singular masculí davant de consonant: es pare.
Singular masculí davant de vocal o 'h': s'home.
Plural masculí: es amics / ets amics.

Singular femení davant de consonant: sa mare.
Singular femení davant de vocal o 'h': s'herba.
Plural femení: ses estrelles.

A més, fem servir les formes 'el', 'la', 'els', 'les' en els casos següents:

Davant el nom de les hores: És la una, són les dues...
Davant el nom de coses o éssers únics o de gran respecte: el món, la mar, el dimoni, la Mare de Déu, el cel...
En les frases fetes o expressions: estar a les fosques, descansar a la fresca, venda a l'engròs, l'any passat...

Les contraccions amb l'article definit són les següents:
de + es: Sa filla des veïns és molt agradable.
per + es: Si passes pes bosc, vigila amb el llop.


No fem la contracció davant de vocals: Sempre parla des futbol, de s'amor i de sa feina.

Darrere de la preposició 'amb', podem usar dues formes de l'article masculí:
Singular amb + es/so: He arribat amb es / so dit embenat.
Plural amb + es /sos: He arribat amb es / sos dits bruts.

Comments