Consells lingüístics‎ > ‎C‎ > ‎

cànon

El mot 'cànon' és una paraula culta que ens ve directament del llatí, per això no neutralitzem la 'o' àtona en 'u', pròpia dels parlars orientals. Per tant, en tot el domini lingüístic es pronuncia [kànon].

        Durant el Dia Mundial de les Biblioteques el món municipal es mobilitza contra el cànon de les biblioteques.

Comments