Consells lingüístics‎ > ‎C‎ > ‎

casa reial, Casa del Rei

‘Casa reial és sinònim de ‘família reial, i s’escriu amb minúscula. Per contra, la ‘Casa de Sa Majestat el Rei o ‘Casa del Rei és l’organisme que, d’acord amb la Constitució, té com a missió servir de suport al Rei en totes les activitats que es deriven de la funció de cap d’Estat.

Comments