Consells lingüístics‎ > ‎C‎ > ‎

cigarro/cigarreta/cigarret/puro

Els qui fumen empassen el fum del tabac picat envoltat de paper fi de color blanc. És a dir, empassen el fum d’un ‘cigarret, d’una ‘cigarreta o d’un ‘cigarro, ja que es pot dir de les tres maneres. Cigarro’ és sinònim també de ‘cigar’ o ‘puro’, els de color marró.

Els qui fumen pels descosits, són uns ‘fumadors empedreïts. ‘Empedreït vol dir ‘estar apoderat d’un vici o costum’. Però també vol dir ‘ésser una cosa dura o tenir alguna cosa dura’: un filet empedreït o tenir el cor empedreït.

Les puntes de cigarreta també s’anomenen ‘burilles, i que les burilles també són les boletes de taps de nas fetes amb els dits.

Comments