Consells lingüístics‎ > ‎C‎ > ‎

contra rellotge / contrarellotge

Contra rellotge és una locució que significa ‘amb molta rapidesa, amb presses’.

És diferent del terme ‘contrarellotge, que fa referència a una prova esportiva en què s’ha de recórrer un espai determinat en el menor temps possible. Aquest terme no té forma de plural: una prova contrarellotge / dues proves contrarellotge.

El prefix contra- afegit a un mot no implica la duplicació de la r per representar el so de rr: contrarellotge, contrarevolució, contrarestar, contrareforma, etc.

Els equips de rescat treballen a Itàlia contra rellotge a les ciutats més afectades pel terratrèmol per treure les persones que han quedat atrapades sota les runes.

Comments