Consells lingüístics‎ > ‎D‎ > ‎

'de' amb els quantitatius 'molt' i 'bastant'

En el parlar baleàric i nord-occidental, s'usa 'de' amb els quantitatius masculins 'molt' i 'bastant'. És optatiu en el central.
Hi ha molt de vi.
Hi ha bastant de vi.

En femení, només s'usa 'de' en els parlars baleàrics i de manera optativa.
Fa molta (de) calor.
Hi ha moltes (de) maduixes.
Hi ha bastantes (de) maduixes.
Comments