Consells lingüístics‎ > ‎D‎ > ‎

de: apòstrof

Davant de topònims amb article masculí, la preposició ‘de’ s’apostrofa si el topònim no és català o no s’ha catalanitzat. Si és català o s’ha catalanitzat, la preposició es contrau amb l’article (igual que s’hi contrauen les preposicions ‘a’ i ‘per’).

La ciutat del Caire, a Egipte

La comarca del Baix Maestrat

La regió d’El Bierzo

Vinc d’El Escorial

Comments