Consells lingüístics‎ > ‎D‎ > ‎

doble negació

Les paraules ‘cap, enlloc’, ‘gens’, ‘mai’, ‘ningú’, res i tampoc, si es troben en una frase negativa, es posa l’adverbi no, ja que aquestes partícules per elles mateixes no tenen sentit negatiu, tret que vagin soles, sense formar part d’una frase. En general, és millor suavitzar la doble negació, per fer-ho cal anteposar el ‘no’ a la partícula.

Mai no havia vist una posta de sol tan bonica al Penedès. / No havia vist mai una posta de sol tan bonica al Penedès.

Res no em deturarà. / No em deturarà res.

Comments