Consells lingüístics‎ > ‎E‎ > ‎

*en base a

Tant en català com en castellà és incorrecta l’expressió *‘en base a’. Equivalents correctes són: ‘d’acord amb’, ‘segons’, ‘basant-se en’, ‘a partir de... segons els significats.

L’Innobaix vol promoure la reforma econòmica de la comarca basant-se en les noves tecnologies i el turisme.

Comments