Consells lingüístics‎ > ‎E‎ > ‎

e final en cultismes, tecnicismes i topònims: neutralització

Com a norma general, les a i e en posició àtona final es neutralitzen en català central: lluna, mare... Aquesta regla fonètica també s’ha d’aplicar en cultismes i tecnicismes, entre els quals destaquen:

base

barbàrie

càncer

càries

catàstrofe

cèlebre

ciclamen

classe

cràter

cúspide

dolmen

examen

fase

frase

informe

insigne


sèrie

solemne

Blanes

Xile

Bellvitge

Sitges

líder

bàsquet


Comments