Consells lingüístics‎ > ‎E‎ > ‎

entrevista (nom) i entrevistar (verb)

Hem de dir:

        Sí: A entrevista B

        No: A entrevista a B

        Marina Romero entrevista l'alcalde de Girona.

        Però hem de dir: L'entrevista a l'alcalde de Girona s'ha fet avui. Entrevista a l'alcalde de Girona.

En el primer cas fem referència al verb 'entrevistar' mentre que en el segon cas 'entrevista' és nom.

Quan és verb ho escrivim sense la 'a', ja que el complement directe en català no s'introdueix amb la preposició 'a'.

Comments