Consells lingüístics‎ > ‎E‎ > ‎

escocesos

Una 's' entre dues vocals es pronuncia sonora ([z]: com a 'casa') i no sorda. Per tant, hem de dir [escosezos] i no [escosesos].

Comments