Consells lingüístics‎ > ‎E‎ > ‎

escurçament de paraules: col·le, tele, cine, foto

És propi del llenguatge audiovisual l’ús d’alguns apòcopes o reduccions com ‘foto’, ‘cine’ i ‘tele’ en comptes de ‘fotografia’, ‘cinema’ i ‘televisió’. Dins d’aquest grup també hi ha la paraula ‘col·le’ per a ‘col·legi’. Es pot dir ‘col·le’ en un informatiu, com a forma secundària, ja que la forma preferent ha de ser ‘escola’ o ‘col·legi’. En català central, es poden neutralitzar o no les vocals finals de les reduccions, però no se sol neutralitzar en el cas de ‘col·le’, ‘tele’, ‘dire’.

Alguns apòcopes o reduccions han format noves paraules, com ‘bus’, d’‘autobús’ que ha donat lloc a ‘carril bus’.

Les paraules esmentades es podrien utilitzar en un informatiu, però n’hi ha d’altres que no, com és el cas de les reduccions següents, més pròpies de la llengua col·loquial i possibles en programes més informals: mani, boli, dire, secre, profe, tranqui, presi, progre, bici, etc.

Comments