Consells lingüístics‎ > ‎E‎ > ‎

esports

Pronunciació dels noms d’esports:

Futbol [futbòl]: és aguda i no plana.

Hoquei [ukèi]: la h no es pronuncia.

Waterpolo [bàterpólo]: sense neutralitzar la e i la o en català central, té dos accents.

Bàsquet [bàskət]: en català oriental cal neutralitzar la e final.

Comments