Consells lingüístics‎ > ‎E‎ > ‎

euríbor

L’escrivim en minúscula: euríbor. La pronúncia en tot el domini lingüístic català és sense neutralitzar la o.

És la taxa d’interès d’oferta en el mercat interbancari de l’euro. Es calcula diàriament per als dipòsits interbancaris amb venciment a una setmana i entre un i dotze mesos. El càlcul es fa a partir de la mitjana de les taxes d’interès d’oferta diàries, arrodonides al tercer decimal, d’una selecció representativa de les principals entitats de crèdit.

L’indicador més utilitzat per calcular les hipoteques, l’euríbor, tanca aquest mes de desembre en l’1,52%.

Comments