Consells lingüístics‎ > ‎G‎ > ‎

gas hivernacle / gas d’efecte d’hivernacle

Els conceptes ‘warming gas i ‘greenhouse gas es tradueixen per ‘gas hivernacle i ‘gas d’efecte d’hivernacle’ (indistintament). Els gasos d’efecte d’hivernacle són el vapor d’aigua, el diòxid de carboni, el metà, l’ozó, l’òxid nitrós i els clorofluorocarbonis.

Breda ha signat el pacte d’alcaldes, en què es compromet per a l’any 2020 a reduir un 20% les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle.

Comments