Consells lingüístics‎ > ‎G‎ > ‎

govern, carn (pronúncia)

Cal pronunciar el grup -rn final en mots com ‘govern’ i ‘carn’. Per tant, no pot sonar [guber] o [gober] ni [kar]. Una part del País Valencià i les Illes Balears fan la distinció fonètica entre b i v.

En els parlars nord-occidentals s’admet tant la pronúncia en u de la o com la pronúncia en o. [gobern]/[gubern].

El govern català reclamarà davant dels tribunals els diners que corresponen a la disposició addicional tercera de l’Estatut.

Comments