Consells lingüístics‎ > ‎H‎ > ‎

hispanobò/hispabò

Conviuen les dues formes: ‘hispabons’ i ‘hispanobons’. Cal tenir en compte que les dues estan ben formades, ja que en català existeix la forma prefixada hispano-, que significa ‘hispà’, i també l’adjectiu ‘hispà’, que adjuntat a ‘bo’ forma el compost ‘hispabò’. Però la forma preferent és  hispanobò’.

El president de la Generalitat ha demanat que es creïn els hispabons/hispanobons per ajudar a pal·liar el deute de les comunitats autònomes.

Comments