Consells lingüístics‎ > ‎I‎ > ‎

ictus

És una paraula que prové del llatí i significa ‘cop’. Quan es parla en concret d’ictus cerebral es fa referència a una alteració sobtada de la irrigació de l’encèfal que pot ser a causa d’una trombosi, embòlia o hemorràgia cerebral i que es caracteritza per l’abolició temporal o definitiva de les funcions neurològiques de la zona afectada.

Algunes de les manifestacions de l’ictus són: pèrdua de consciència, paràlisi muscular, alteració de la parla i de la visió, entre d’altres. L’ictus cerebral també s’anomena ‘apoplexia’ (l’accent a la i), ‘accident vascular cerebral’ (AVC) o ‘atac de feridura’.

També s’usa en música i fa referència a l’accent principal al començament i al final d’una frase musical.

El 29 d’octubre és el Dia Mundial de l’Ictus, la malaltia que suposa la primera causa de mortalitat en dones.

Comments