Consells lingüístics‎ > ‎J‎ > ‎

'jo' darrere preposició dèbil

Cal evitar en àmbits formals usar 'jo' darrere preposició dèbil, pròpia dels parlars de les Balears.

No: M'ho ha dit a jo.
Sí: M'ho ha dit a mi.

No: Està devora jo.
Sí: Està devora meu.
Comments