Consells lingüístics‎ > ‎L‎ > ‎

lleis

Els noms propis s’escriuen en majúscula, i els de les lleis (i els de la normativa de rang superior) no en són una excepció. Ara bé, en l’àmbit dels mitjans audiovisuals s’utilitza el que s’anomena un coreferent (una forma periodística de designar el mateix que el nom propi).

Així doncs, la Llei 14/2006, del 27 de juliol, de modificació del text refós de les lleis 15/1985, de l’1 de juliol, 6/1989, del 25 de maig, i 13/1993, del 25 de novembre, de caixes d’estalvis de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/1994, del 6 d’abril és, de fet, la llei de caixes d’estalvis de Catalunya. En català només s’usa majúscula inicial per als noms de lleis i de normativa de rang superior.

Són coreferents:


la llei de pressupostos

la llei de dèficit zero

la llei d’estrangeria

el decret de sequera

la llei de la memòria

la llei de dependència

la llei d’igualtat

la llei contra la violència de gènere

Comments