Consells lingüístics‎ > ‎M‎ > ‎

metropolitana

En general, en català central cal neutralitzar les o en posició àtona. Per tant, cal dir [mətrupulitánə]. Aquest principi general té algunes excepcions, per exemple, en el cas de mots compostos o determinats prefixos: portaveu [pòrtaveu], homosexual [òmusexual], postoperatori [pòstuperatori].

En general, val a dir que en català nord-occidental no es neutralitza la o, excepte en una llista tancada de mots com Joan [juan], conill [kunill], cobert [kubert], govern [gubern], etc.

El Parlament aprovarà aquesta tarda la llei sobre l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Comments