Consells lingüístics‎ > ‎N‎ > ‎

nivell / a nivell de

El nivell indica un ‘grau d’elevació’, en sentit real o figurat.

El nivell de recerca a Catalunya supera els estàndards europeus.

La locució *‘a nivell de és incorrecta i s’ha de substituir per expressions com: ‘a escala’, ‘en l’esfera’, ‘en l’àmbit’, ‘en l’òrbita’, ‘en el camp’, ‘en el pla’, ‘en l’espai’, ‘en el terreny’, ‘en el territori, etc., a vegades amb article, a vegades sense.

Les lleis mediambientals en l’àmbit europeu són molt més estrictes.

Sovint es pot eliminar o substituir per un adverbi acabat en -ment o preposicions: ‘entre,per,per a, etc.

No: Com es pot utilitzar Internet a nivell de recerca?

Sí: Com es pot utilitzar Internet per a la recerca?

No: A nivell intern hi ha molt de malestar.

Sí: Internament hi ha molt de malestar.

Comments