Consells lingüístics‎ > ‎P‎ > ‎

perquè / per què / per a què

perquè

Introdueix una frase afirmativa causal (Viuen al carrer perquè no troben feina) o final (L’han contractat perquè vigili l’edifici).

per què

Introdueix una frase interrogativa, tant si és directa (Per què defensa el no?) com indirecta (Li agradaria saber per què defensa el no).

Fa la funció de preposició i pronom relatiu, i per tant es pot substituir també per el qual’, ‘la qual’, ‘els quals’, ‘les quals’.

Preposició i pronom relatiu: Aquesta és la veritable raó per què (per la qual) demana el ‘no’.

per a què

Seqüència equivalent a ‘per a quina cosa’: M’ha demanat per a què serveix aquesta eina.

Comments