Consells lingüístics‎ > ‎P‎ > ‎

possessius

Els adjectius possessius usuals en l'àmbit central són:
meu, meva, meus, meves
teu, teva, teus, teves
seu, seva, seus, seves
nostre, nostra, nostres
vostre, vostra, vostres

En el nord-occidental i en la parla pròpia de les Illes Balears conviuen les formes femenines meua, teua, seua (usades també en valencià) amb les més generals meva, teva, seva.


Comments