Consells lingüístics‎ > ‎P‎ > ‎

pronúncia dels pronoms personals dèbils precedits de verb

En l'àmbit Balear, en els verbs que van seguits de pronoms personals dèbils, s'ha de carregar l'accent damunt la mateixa síl·laba del verb que seria tònica si no dugués pronom; cal evitar, doncs, el dialectalisme mallorquí i menorquí que consisteix a transportar l'accent al pronom dèbil.

Exemples:

Grafia: aixecar-se; Pronúncia dialectal: [aixecar-sé]; pronúncia formal: [aixecár-se].
Comments