Consells lingüístics‎ > ‎P‎ > ‎

pronoms demostratius: abús

S’han d’evitar els pronoms ‘aquest’ / ‘aquesta’ / ‘aquests’ / ‘aquestes’ o ‘aquell’ / ‘aquella’ / ‘aquells’ / ‘aquelles’ sempre que no siguin necessaris.

El campus amaga racons naturals esplèndids, ja que (aquest) és construït en una vall...

Ara bé, en aquest cas, sí que cal explicitar el pronom:

Van parlar les treballadores del primer procés de muntatge i les del tercer. Aquelles van insistir molt en les millores de seguretat, que aquestes no veien tant importants.

S’ha d’evitar l’abús del demostratiu en comptes de l’article, que és molt més usual:

No: L’alcalde ha manifestat que amb aquella mesura volen garantir que les obres...

Sí: L’alcalde ha manifestat que amb la mesura volen garantir que les obres...

No: Conté un directori de biblioteques, amb enllaços a aquelles que tenen pàgina web.

Sí: Conté un directori de biblioteques, amb enllaços a les que tenen pàgina web.

Comments