Consells lingüístics‎ > ‎P‎ > ‎

pronoms febles hi/li

El pronom li (i el plural els) no sol ser el més adequat per substituir un complement indirecte inanimat, un complement preposicional o un complement circumstancial de lloc. En aquests casos, és preferible fer servir el pronom hi.

No: Li  ha posat pebre al rostit.

Sí: Hi ha posat pebre al rostit.

No: A aquesta guerra fratricida cal afegir-li l’amenaça nuclear.

Sí: A aquesta guerra fratricida cal afegir-li l’amenaça nuclear.

Comments