Consells lingüístics‎ > ‎P‎ > ‎

punts suspensius

Són sempre tres fins i tot quan es posen abans o després d’un signe d’interrogació o d’admiració: Vaja...! quina novetat!, Ho dius de debò...?

Després de punts suspensius s’ha d’escriure en majúscula si es considera que la frase ha acabat. En cas contrari, cal posar coma (o no) i escriure en minúscula: El silenci... Ah! El silenci... és un regal íntim. Sí, sí..., un regal íntim.

Sentits: oració en suspens, expressar temor, dubte, reflexió, deixar aire a la locució en textos escrits per ser dits, etc.

Comments