Consells lingüístics‎ > ‎R‎ > ‎

referendari/-ària: llei de consultes populars no referendàries

El concepte relatiu a la llei de consultes és: referendari / referendària; referendaris / referendàries. Que és tal com se citat pel Consell de Garanties Estatutàries en el seu Dictamen 19/2004, de 19 d'agost.

No són correctes, per tant, les formes: *refrendatàries, *refrendàries, *refrandatàries, etc.

Comments