Consells lingüístics‎ > ‎Q‎ > ‎

quitació/quitament

Són paraules sinònimes i fan referència al ‘conveni entre creditor i deutor pel qual el deutor paga una part del seu deute i el creditor renuncia al dret sobre la resta’. El verb és ‘quitar’.

No és ben bé ‘alliberar d’un deute’, o eximir del seu pagament, ni tampoc una ‘condonació’. És més aviat una renegociació del deute.

Es parla molt les reaccions envers el pla de recapitalització de la banca aprovat per la UE. Aquest pla, entre d’altres, pretén esmorteir l’impacte de la quitació del deute públic grec.

Comments