Consells lingüístics‎ > ‎S‎ > ‎

Sénia, la

Cal respectar la pronúncia local (oberta o tancada) de les vocals tòniques en els noms dels topònims:


la Sénia (amb e tancada)

Berga (amb e tancada)

Andorra (amb o oberta)

Lleida (amb e tancada)

Matadepera (amb la segona e tancada)

Comments