Consells lingüístics‎ > ‎S‎ > ‎

sever

L’adjectiu anglès severe en context mèdic s’ha de traduir per ‘greu. Per tant, s’ha de dir una ‘malaltia greu’ i no ‘severa’.

En altres contextos: dolor intens / fort / agut; clima rigorós; cop fort; pobresa extrema.

En català, ‘sever/a’ vol dir ‘no gens indulgent amb les faltes, les febleses’ (Un mestre sever amb els seus deixebles) i ‘estricte, rígid, en l’observança d’una llei, d’un precepte, d’una regla’ (Un jutge sever).

Comments