Consells lingüístics‎ > ‎S‎ > ‎

sexisme en el llenguatge

Cal usar les formes femenines dels càrrecs, com ‘jutgessa, ‘síndica, ‘tinenta d’alcalde / d’alcaldia / d’alcaldessa, ‘metgessaCompte a l’hora de doblar les referències perquè pot resultar molt carregós. Es pot dir ‘l’empresariat’ en comptes de ‘els empresaris i les empresàries’; ‘la judicatura’ per ‘els jutges i les jutgesses’; ‘el cos o el personal docent’ o bé ‘la docència’ per ‘els professors i les professores’...

En alguns casos, el nom de les professions no té forma per al femení, com és el cas de ‘gerent’ (que no fa *‘gerenta’). Es pot usar l’expressió ‘la gerència’, per usar un terme genèric.

Comments