Consells lingüístics‎ > ‎S‎ > ‎

substantius que fan d'adjectius

En català (com en castellà) els substantius que fan d’adjectiu són invariables, és a dir, no tenen forma de plural:

decret llei / decrets llei

acord marc / acords marc

pla pilot / plans pilot

cotxe bomba / cotxes bomba

camió cisterna / camions cisterna

data límit / dates límit

hora vall / hores vall

hora punta / hores punta

imatge clau / imatges clau

quantitat sorpresa / quantitats sorpresa

Comments