Consells lingüístics‎ > ‎S‎ > ‎

sud, nord, fred

Les d en posició final sonen com una t. I aquesta és la pronunciació adequada en el cas dels mots ‘sud’, ‘nord’, ‘fred’.

Quan el nom ‘sud’ es combina amb un adjectiu o amb un nom per formar un nom compost, la d continua sonant [t], no se sonoritza en [d]: Sud-amèrica, Sud-àfrica, sud-americà, sud-africà, sud-est, sud-oest.

Comments