Consells lingüístics‎ > ‎T‎ > ‎

trànsit/tràfic

trànsit

Acció de passar per un lloc, té a veure amb el trànsit de persones o de vehicles.

tràfic

Té a veure amb el comerç, amb el comerç de mercaderies o amb el transport de mercaderies, ja que la definició de tràfic diu expressament ‘comerç, activitat desplegada en l’intercanvi de mercaderies entre països, poblacions o individus’.

En l’àmbit del dret penal, s’utilitza per designar el comerç clandestí i il·legal: tràfic de drogues, tràfic de blanques, tràfic d’armes...

Comments