Consells lingüístics‎ > ‎T‎ > ‎

transvasament

S’escriu amb una sola s entre vocals. Una s entre vocals es pronuncia sonora [z] en tot el domini lingüístic, excepte en els prefixos acabats en vocal com en ‘antesala’ i ‘entresol’, que es fa sorda [s].

El conseller descarta un possible transvasament del riu Ebre en el Pla Hidrològic.

Comments