Consells lingüístics‎ > ‎V‎ > ‎

vari/diferent/divers

vari/vària

‘Que es mostra diferent d’un temps a un altre, mudable. En plural significa ‘de caràcter diferent, de distinta espècie, variat, divers’. Com és normal amb els adjectius, es posposa al nom. És incorrecte fer servir aquest mot en plural en comptes ‘d’uns quants’ / ‘unes quantes’, ‘diversos/es’: Li han regalat un bolígraf de colors varis.

diferent (adjectiu invariable)

Que difereix, no igual: Tinc una opinió diferent de la seva.

Uns quants: M’ho han dit ja diferents persones.

divers/diversa

‘De múltiples aspectes; multiforme’: amb fortuna diversa, una regió diversa.

Coses que presenten cadascuna un caràcter diferent, de les coses de distinta espècie o mena’: A l’aparador hi havia objectes diversos.

‘Alguns, diferents, uns quants, un cert nombre de’: Ho han contat diverses persones.

Comments