Consells lingüístics‎ > ‎W‎ > ‎

web

Si es fa referència al lloc web (‘el web) es parla del lloc d’Internet format per un conjunt de pàgines web que una organització (en el cas de l’exemple, el Departament d’Interior) pública perquè s’hi pugui consultar la informació que conté.

Si es diu pàgina web (‘la web) es parla del document escrit en HTML (Col·laboració ciutadana contra la violència urbana) que generalment conté enllaços amb altres documents del web (en aquest cas, del web d’Interior).

El substantiu ‘web’ és una forma masculina que es troba sovint en aposició amb una funció adjectiva en la formació de termes relacionats, com ara ‘pàgina web’ o ‘servidor web’; en aquests casos, i habitualment en l’ús oral, s’elimina el substantiu que actua com a nucli del sintagma, que queda reduït a la forma ‘web’, i es manté el gènere del substantiu elidit i diem, per exemple, ‘un web’ (masculí) per ‘un lloc web’ o ‘una web’ (femení) per ‘una pàgina web’. Web, WWW i W3 són abreviacions de la formaWorld Wide Web’, que és el terme anglès originari que designa aquest concepte.

Finalment, la sigla W3 o WWW es llegeix: ve, ve, ve; tres ves o  tres ves dobles. No s’ha de dir *‘tres dobles ves’.

El Departament d’Interior ha hagut de retirar la fotografia d’un menor de la web de col·laboració ciutadana contra la violència urbana. L’objectiu de la web és identificar alguns dels protagonistes dels aldarulls de la vaga general del 29-M.

Comments