Setmana Santa

CONCEPTES CLAU


Confraries: associacions de fidels que participen dels actes litúrgics de la Setmana Santa, no es pot dir *cofraries o *cofradies. També anomenades congregacions, gremis, germandats i unions de fidels.

Pasqua: festa que se celebra en recordança de la resurrecció de Crist.

Processó: cerimònia religiosa en la qual un grup de fidels desfilen pels carrers acompanyant una imatge mentre preguen o canten lletanies.

Quaresma: període de 40 dies destinat a la preparació de la Pasqua, que comença el Dimecres de Cendra.


DATES DESTACADES


Diumenge de Rams (o de Passió): diumenge que inicia la Setmana Santa i en què es beneeixen les palmes i els palmons.

Dijous Sant: dia en què es commemora la celebració del Sant Sopar (o la Santa Cena).

Divendres Sant: dia en què es commemora la mort de Jesucrist.

Dissabte Sant (o de Glòria): dia que acaba amb la celebració, a la nit, de la Vetlla Pasqual.

Diumenge de Pasqua (o de Resurrecció): dia en què es commemora la resurrecció de Jesucrist.

Dilluns de Pasqua: dia en què se celebra la mona.


PROTAGONISTES


Ordre de sortida en una processó: armats o manaies (legionaris), abanderat d'honor, creu, imatges bíbliques i arrengladors (vigilants). Poden cantar saetes.

Confrares/confraresses: membres d’una confraria, no es pot dir *cofrares o *cofrades. També anomenats congregants o penitents.

Penitents: van a les processons vestits amb túnica en senyal de penitència. En algunes processons d’arreu del món poden flagel·lar-se o assotar-se.

Portants: duen a coll els passos.

Natzarens/natzarenes: van a les processons vestits amb túnica morada.


OBJECTES TRADICIONALS


Atxa: ciri gros i gruixut.

Ciri Pasqual: ciri de grans dimensions que es beneeix la nit de Pasqua.

Palma i palmó

Pas: representació d’un esdeveniment de la Passió que es treu en processó.


VESTIMENTA TRADICIONAL


Cucurulla: caputxó que té forma de con llarg i estret (en castellà, capirote).

Mantellina: peça de roba fina de seda que fan servir les dones per tapar-se el cap i l’esquena, no es pot dir *mantilla.


MENJAR


Bunyols de Quaresma o de vent

Mona de Pasqua: ornamentada, tradicionalment, amb ous de Pasqua i figures de xocolata. La porten els padrins al seus fillols o filloles.


ALTRES


Dejuni

Fassos / l’ofici de tenebres: matines (primer ofici religiós del dia) del Divendres Sant i del Dissabte Sant.

Lletania: petició o invocació breu que es canta durant les processons.

Passió: celebració litúrgica commemorativa de la passió i la mort de Crist.

També és una composició musical sobre la narració d’aquests fets. Es du a terme, tradicionalment, a dues poblacions catalanes: Olesa de Montserrat i Esparreguera.

Viacrucis/calvari: acte litúrgic que consisteix a resseguir els episodis del camí que va fer Jesús amb la creu a coll.


Comments