Excés de velocitat en la locució

Què és?

L’excés de velocitat en la locució el pateixen les persones que, de fet, parlen molt de pressa. És molt freqüent en persones que tenen com a canal perceptiu principal el visual. Cal tenir en compte que a major velocitat, menor precisió en la locució, fet que fa que l’oient o teleespectador tingui més dificultat per assimilar la informació que li estem oferint. Si no ens entenen, l’efecte és la desconnexió. De fet, necessitem poder atendre i entendre tot el que ens diuen per poder fer les connexions i associacions mentals que requereix el fet d’assimilar el contingut de la informació. De vegades, l’excés de velocitat es presenta en una variant acordió, hi ha trams que es locuten de pressa i trams que es locuten a poc a poc, generant un amuntegament intermitent de fonemes, síl·labes i mots poc efectiu per a la comprensió del missatge. El resultat és la desconnexió de l’oient.

 

Com evitar-la?

L’excés de velocitat requereix un esforç de reeducació important. Es tracta de parlar a una velocitat adequada i no sempre el locutor és conscient del nivell de rapidesa amb què afronta la locució dels textos. És per això que per solucionar-ho, primer de tot, cal prendre’n consciència.

 

Exercicis

Enregistra’t locutant una notícia i escolta’t. Si se t’amunteguen les paraules o perds definició en la locució, locutes massa de pressa. Tot seguit, torna’t a enregistrar intentant locutar la notícia més a pot a poc i escolta’t. Compara si hi ha hagut canvi o bé no has aconseguit abaixar el ritme de locució. Si fent aquest acte de presa de consciència  no aconsegueixes anar més a pot a poc, necessites fer exercicis de desacceleració.

 

Exercicis de desacceleració

Llegeix en veu alta al ritme d’un metrònom. Escull una velocitat lenta, molt més lenta del que habitualment es correspondria amb una locució normal, per exemple, en mode largo, larghetto o adagio. Has de fer una paraula per cada cop de metrònom i no dir-la de pressa, sinó allargant-la, com si volguessis crear un efecte envoltant. Tot seguit, torna a locutar normal i enregistrat, comprova si has aconseguit abaixar la velocitat. En cas que no, necessites assajar més amb el metrònom.

 

Tens una aplicació de metrònom en línia a: http://www.metronomeonline.com/

 

Si no t’agrada el metrònom, pots intentar locutar textos al ritme de diferents músiques lentes. Intenta captar l’esperit de la música i fes que la teva locució s’hi adapti.

 

Comments