Locució dubitativa

Què és?

És típica dels ‘stand up’, les cròniques de ràdio o quan en els directes s’ha d’improvisar. Si no es té prou ‘ofici’ i no es domina prou el contingut del que s’ha de dir i no es té clar què s’ha d’expressar, el discurs s’omple de sons i mots crossa, paraules buides, pauses massa llargues, idees redundants o informació poc rellevant.

 

També és típica de les persones que volen evitar les pauses, perquè tenen horror vacui, i per això farceixen el discurs de mots i sons crosses. Quan parlem de crosses ens referim a  paraules o grups de paraules (doncs, no?, vull dir, és a dir, etc.) o bé sons (mmm..., eeeeh...). Aquests mots i sons fan la funció de crosses perquè el locutor les utilitza per evitar els blancs de discurs. Tant les paraules crossa com els sons crossa desllueixen la dicció i donen sensació de baixa qualitat. Habitualment, les crosses es col·loquen abans d’un signe de puntuació: coma, punt, punt i coma; davant d’un verb o d’una seqüència explicativa.

 

Com evitar-la?

Cal preparar-se bé el discurs. Cal tenir un guió amb la idea general i els arguments principals que s’han de transmetre ordenats segons la importància que tenen en la informació. Si ens hem d’allargar més o ens demanen que siguem més breus del que s’havia previst, tenir fragmentada i ordenada la informació segons el grau d’importància ens pot ser útil. Una altra tècnica que cal aplicar en aquests casos és saber l’itinerari que utilitzarem per explicar la informació. Per exemple, en la previsió del temps, podem començar per la previsió de pluges de sud a nord i després continuar amb l’estat de la mar i la previsió a llarg termini. Si sabem quin itinerari farem servir per explicar la informació, més seguretat tindrem i més fluïdesa demostrarem en l’exposició.

 

Exercicis:

Llegeix una notícia del diari i fes un esquema o mapa mental amb la informació més rellevant. Intenta visualitzar el mapa amb els arguments i el moll de la notícia. Intenta recordar el progrés de la informació i, tot seguit, explica la notícia sense mirar les notes. Només mira les notes quan hagis de reportar nombres, noms o càrrecs, per assegurar-te que els dius correctament.

Comments